(rubrik saknas)

SL-kort ska garantera pendlare parkering

Svar på insändaren ”Jag vill parkera med remsa” den 30 oktober:

Insändaren behandlar ett relevant problem. Det ska vara lätt att pendla – och det är det inte i dag.

I ett steg för att förenkla pendlandet inför vi möjligheten till kostnadsfri parkering med SL:s Accesskort. Under 2012 har SL påbörjat ett arbete med att successivt ersätta remsan med en reskassa som laddas på ett Accesskort.

Tanken är att reskassa genom Accesskort under 2013 ska ersätta pappersremsorna. Parkeringsmöjligheter är ett sätt att förenkla pendladet – därför måste vi se till att de är tillgängliga för pendlare och SL-kortet är en garant för detta.