(rubrik saknas)

Snart kommer snön och därmed problemet var man som villaägare ska göra av snömassorna. Jag anser att den snö som fallit på min infart ska jag ha kvar på min egen tomt och den snö som fallit på den sida av gatan som vetter mot min tomt ska ligga kvar där.

Jag vill inte ha grannens snö upptryckt mot mitt staket med skador som följd.Skottis

Förstör inte mitt staket igen