(rubrik saknas)

Jag tycker att man ska kunna hyra cyklar i Vallentuna. Då kan man hyra en cykel i stället för att ta bilen. Det är både bra för miljön och för hälsan och man kanske slipper massa köer. Det gör Vallentuna renare. Det blir billigare för dem som inte har råd med en egen cykel eller bil. Om kommunen tycker det blir för dyrt så undrar man hur mycket det kostar med alla nya vägar som byggs?

Kommunen borde ha cyklar till uthyrning