(rubrik saknas)

Det är glädjande att MP i landstinget har gått med på vårdvalet som Alliansen införde. Det är ansvarsfullt och ger en trygghet till alla patienter och anställda att valfriheten inte kommer rullas tillbaka vid ett maktskifte. Valfriheten i sjukvården har inneburit att köerna till vårdcentralerna har försvunnit och kvaliteten har ökat. Nu är det bara Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som är emot. När ska de acceptera valfrihet i vården?