(rubrik saknas)

Man läser ofta i tidningar om stora brister i den svenska sjukvården. Det handlar om långa väntetider, överfulla sjukhus, brister i eftervården, utarbetad personal med mera.

Nu har jag ett lysande exempel på bästa tänkbara vård nämligen privatägda Ortho center Stockholm AB som finns på Löwenströmska sjukhuset. Centret utför i huvudsak operationer på artrospatienter med knä- eller höftledsproblem.

Artros är i dag en stor folksjukdom i Sverige som drabbar 600 000–700 000 människor. Problemet man får med artros varierar kraftigt mellan olika människor men leder ofta till mycket smärta, minskad rörlighet, behov av hjälpmedel och mediciner.

För många patienter är det ofta endast operation som hjälper för att ersätta den förstörda leden. Problem uppstår då det kan vara långa köer till operation. Detta center visar att det finns lysande exempel på bra sjukvård. Centret är relativt litet, utför cirka tjugo operationer per vecka och har som mest tjugotre vårdplatser. Här möter man en relativt liten avdelning med skickliga ortopeder, engagerade sjuksköterskor och sjukgymnaster. Här känner man att det är patienten som är i centrum.

Personligen tror jag att små avdelningar av denna typ där alla anställda känner varandra är grunden till en bra sjukvård. Våra stora sjukhus lider av att det är alldeles för stort och opersonligt.

Till sist, ett jättestort tack till personalen på Ortho center för en fantastisk omvårdnad och ett speciellt tack till min ortoped.

Ingvar Åslund