(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vart tog penna och papper vägen i skolan?” den 16 oktober:

Är så trött på alla insändare som tycker det är fel med datorer till eleverna i skolarbetet. Gick själv i skolan på 50-talet och då var skolböckerna ofta ärvda och trasiga. Förändringarna är stora i samhället och i och med datorerna kan alltid aktuell information läggas in. Svar och övriga uppgifter som eleverna ska ge sker både skriftligt på papper och som uppgifter i datorerna där lärarna kan plocka upp och rätta. Att alla elever tilldelas en dator/Ipad är det mest riktiga som hänt, så ingen behöver känna sig utanför.

Bättre än ärvda och utslitna skolböcker