(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sänk åldersgränsen på bio” den 16 oktober:

När det gäller offentliga filmvisningar gäller följande: Statens medieråd fastställer åldersgränser för film avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Myndighetens beslut gäller endast vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Framställningen i en film får inte godkännas för visning för barn under 7 år, under 11 år eller under 15 år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen. Vad man kan se hemma har alltså ingenting med en offentlig visning att göra. Det har heller inget med biografens budget eller liknande att göra. Man måste skydda barnen från att se sådant som är skadligt. Jag har själv portat en pappa med sin 11-årige son som ville se Rambo, ibland undrar man var omdömet ligger?

Jag tycker ärligt att man skulle införa högre åldersgräns för de mest våldsamma filmerna som de har i USA. Där det är upp till 17 som gäller.

Inför högre åldersgräns på svenska biografer