(rubrik saknas)

Förr

träffades

övre klassens folk

i societetens hus

för att slippa pöbelns brus

Nu räcker

rätt adress

för att

undvika

så’n stress