(rubrik saknas)

Mycket i Täby fungerar bra, men det finns också sådant som inte fungerar alls bra. Ett exempel på vad som fungerar riktigt dåligt, och där politikerna enkelt skulle kunna besluta om att göra skillnad är parkeringsmöjligheter längs Roslagsbanan.

Utbudet av p-platser runt Roslags Näsbystation är allt för litet. Efter klockan 07.40 är det omöjligt att få en p-plats. För familjer som ska lämna barn på skola/dagis blir ekvationen mycket svår att få ihop.

Utbudet av parkeringsplatser kring stationerna längs Roslagsbanan är än sämre. Vid Ensta station erbjuds fyra (!) parkeringsplatser. De som kommit för sent för att få någon av dessa platser, cirka klockan 07.30, och därför parkerat längs vägen, har lapplisorna varit mycket flitiga att lappa.

För många Täbybor, som faktiskt betalar skatt till kommunen varje månad, är parkeringsmöjligheten en stor och viktig fråga för att livet ska fungera bra. ?

Jag skulle vilja tipsa kommunstyrelsens ordförande Gripestam (M) och hans kolleger om lösningar för att kommunens invånare:

1. Inför parkeringstillstånd på Roslags Näsbys parkering, som ges till samtliga Täbybor (precis som Danderyds kommun har gjort för sina invånare).

2. Släpp alla parkeringsplatser fria runt Roslags Näsby så att kommunhuset inte längre disponerar ett par hundra parkeringsplatser till sina anställda. Lika villkor för alla.

3. Var liberalare i synen på parkeringsmöjligheter runt hållplatserna längs Roslagsbanan.

Vore tacksam för ett svar från ansvarig politiker, förslagsvis Leif Gripestam.

Susanne