(rubrik saknas)

Veckans buse är alla cyklister som cyklar på gångvägar och trottoarer! Ni far fram utan att tänka på någon annan än er själva.

Rätt som det är så har man någon av er i hälarna. Och ringklockan kan ni ju inte heller konsten att använda. Även fast dom flesta av er har en!