(rubrik saknas)

Ni som är ute och promenerar eller cyklar: sätt på er reflex och eller lampa.

Jag går ut med min daghund sena eftermiddagar och stöter på både gångare och cyklister utan reflex och cykellyse. Hunden blir överrumplad och kan i värsta fall bita till! Vems är då felet?

Det händer att jag inte uppmärksammar personen förrän bara någon meter skiljer oss åt.

Och ni som på dagtid far fram på era mountainbikes på Hälsans stig (vägen mot Urmula bland annat): Ni är inte ensamma på vägen! Visa hänsyn!

Jag skriver för ett flertal personer som hyser samma åsikt.Tack för ordet.

Hundföraren Margareta Vidén