(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”Upplev gemenskapen vid rampen” den 16 oktober: För det första häpnar jag lite över inställningen att ungdomar som inte har något att göra (läs en skateboardbana att åka på) per automatik då i stället väljer att klottra och slå sönder busskurer. När jag och mina kompisar i Tungelsta var yngre hade vi varken skateboardbana eller så värst mycket annat ordnat för oss. Men vi slog varken sönder buss- kurer eller klottrade för det.

Vi hittade i stället på saker, lekte burken, byggde kojor, spelade fotboll med mera. Jag tror att det helt enkelt har med vanlig uppfostran och en smula fantasi att göra om barn väljer att klottra och förstöra på sin fritid eller ej, och inte om det serveras skateboardbanor, parkourbanor eller annat. Det andra jag häpnar över är den bristande respekten för att andra människor i omgivningen faktiskt kanske upplever det störande med de höga ljuden.

I insändaren erbjuds inget förslag till lösning som även tar hänsyn till den störda personens/personernas intressen. Buller kan påverka människor väldigt negativt och bör likställas med vilken miljöförstöring som helst. Jag har ett förslag:

Flytta banan i stället, till en plats lite längre från bebyggelsen. Då har ungdomarna fortfarande sin skateboardbana, och de boende kan ha sin bullerfria närmiljö, och ingen blir lidande.