Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Räkna med en sämre hemtjänst nästa år” den 9 oktober:

Under 2013 inför Täby kommun ett nytt digitalt system för att registrera när hemtjänstpersonal kommer hem till en kund och går därifrån. Vi går över till ett digitalt system framför allt för att förenkla administrationen för både leverantörerna och kommunen. Det blir också enklare för kommunen att följa upp att kunden faktiskt får den hjälp som är beviljad.

Den timbaserade ersättning som betalas ut till leverantören ska täcka alla kostnader, till exempel löner, sociala avgifter, skatter, dokumentation, administration och förflyttning mellan kunder. Det nya redovisningssystemet innebär ingen skillnad i principerna för ersättning, det är sättet att redovisa som blir annorlunda.

Kunden bör inte uppleva någon skillnad på sin hemtjänst. Den enda förändringen är att papper och penna ersätts med ett digitalt system. Om det finns ytterligare funderingar är signaturen ”Undersköterska” välkommen att kontakta någon av oss.

Lisbeth Sämå socialchef Susanne Rading avdelningschef