(rubrik saknas)

Kan bara intyga att jag också upplever rödljuset vid Infracity som väldigt långsamt.

Min uppfattning är att det blev sämre efter att en extra stolpe lades till i stället för en väjningsplikt för några år sedan.

Andreas