(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Akut brist på p-platser längs Roslagsbanan” den 30 oktober.

Precis som Susanne skriver är infartsparkeringar en viktig fråga. En utredning som kommunövergripanade ser över frågan kommer att presenteras i december 2012.

Vad vi redan vet är att när nya Västra Roslags Näsby inom några år utvecklas med cirka 850 bostäder och service kommer det att finnas 325 platser för infartsparkerare. Ett uppdrag har också getts om att särskilt se över hela parkeringssituationen runt Roslags Näsby för att hitta fler platser. Det ska byggas en modern cykelparkering med 400 platser och sex olika busslinjer kommer att åka ner till stationen. Målsättningen är att det ska bli lättare att ställa bilen hemma och ta sig till stationen på annat sätt. Det är också en miljöfråga.

I dag är cirka 80 procent av infartparkerarna i Roslags Näsby Täbybor. Att stänga gränsen för andra som man gjort i Danderyd är ingen bra idé. Det föder bara nya problem. Vi planerar inledningsvis för 400 infartparkeringsplatser i nya Arninge med möjlighet att över tid ut­öka med upp mot 1 000 platser. Där kommer människor från Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Norrtälje att få möjlighet att parkera längre norrut och åka från den nya stationen på Roslagsbanan vid Arninge/E18.

Leif Gripestam (M) ordförande i kommunstyrelsen