(rubrik saknas)

De fysiska kraven sänktes för att för få kvinnor lyckades få arbete som brandmän efter avslutad utbildning på grund av att de inte uppfyllde de fysiska kraven, vilket kan uppfattas som diskriminerande. Därför sänktes kraven 2010 så att målet med 40 procent kvinnor ska uppnås.

Jag tycker inte att kraven ska sänkas eftersom att det fanns en anledning till att de var höga och det var att bara de bästa skulle arbeta inom detta område, oavsett kön.

Ett av argumenten för att kraven skulle vara lägre är att den muskelstyrka som krävdes när man sökte jobb var högre än den som faktiskt behövs när man sedan utför arbetsuppgifterna. Men jag tycker att kraven ska höjas igen för det är ändå så pass många som söker arbete att man kan ha skyhöga krav så att bara de som är bäst lämpade för jobbet får det.

På samma sätt som att en kort människa inte är lämpad till att bli basketspelare så är inte svaga människor lämpade till att vara brandmän. Ska pluggtiden sänkas för läkare också så de utan läshuvud slipper hårt plugg?

De mindre starka kanske kan arbeta med att köra brandbilen eller andra uppgifter än just rökdykning och de andra väldigt fysiskt krävande uppgifterna.

Annars kanske de som anses vara mer lämpade att utföra alla arbetsuppgifter inte får arbetet just på grund av att platsen blev tagen av en mindre lämpad person för att det ska vara jämställt.

Visst vore det bra om det blev mer jämställt och hälften av alla brandmän vore kvinnor men jag tycker inte att kraven skall sänkas bara för att få det så. Det är ändå människors liv som det handlar om.