(rubrik saknas)

Jag vill ge Carema vårdcentral i Väsby centrum lite rosor och beröm för ett trevligt bemötande. När man kommer är ni alltid glada och trevliga i kassan.

Även veckans ros till min läkare som jag har haft under min svåra sjukdomstid. Du har varit ett stort stöd och jag har fått mycket hjälp och råd av dig. Jag har känt mig trygg som patient hos dig.

Lena

Tack landstinget. Äntligen blir det belysning i Löwenströmska sjukhusets gång- och cykelstråk.

Men stor tistel till Upplands Väsbys kommun som inte åtgärdar den förstörda gångtunneln. Se åtminstone till att det blir belysning. Åtgärda också hållplatser med refuger med vindskydd. Det finns ju annat än glas!

Upplyst tack”