(rubrik saknas)

När jag senaste veckan passerade Turbergs torg la jag märke till att Onäsbjörken var borta. I stället har man byggt ett hus för torghandel på platsen. Vem tog beslutet att hugga ner detta träd, som planterats med sådan omsorg eller är det flyttat till annan ej angiven plats ?