(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Hyresnivån har varit smaklöst låg” den 16 oktober:

Jag blev lite störd av din insändare, men jag tror och hoppas att de flesta människor inte delar dina åsikter. Om jag vore som du skulle jag fundera lite mer på vad jag egentligen menar med rättvisa. Om man har en hyreslägenhet med skälig hyra i innerstaden handlar det nog snarare om lång tid i bostadskön än att vara ”född med silversked i mun”.

Sedan kanske det inte är så rättvist att människor som är bostadslösa och trångbodda måste stå i samma bostadskö som de som redan har ett ordnat boende, men det är en annan fråga.

Många familjer i hyresrätter på Södermalm har inte möjlighet att punga ut med mer än 9 000–10 000 kronor i månadshyra. Jag har själv en hyra på runt 9 000 kronor och det blir aldrig några pengar över till något annat än mat.

Jag är uppvuxen på söder, har barn i skola och förskola här och jag hoppas att det kommer att vara möjligt både för oss och för alla andra som inte tillhör den lyckade medelklassen att bo kvar på Söder även i fortsättningen. Gör inte du också det?