(rubrik saknas)

Massor av ungdomar söker egen bostad, men har inte råd, och får därför bo kvar hemma.

Samtidigt vill många äldre bo kvar i sina villor så länge det fungerar, men trappor och avsaknad av hissar etcetera gör det till sist omöjligt.

Kan vi lösa dessa problem? Vi ser att de traditionella familjevillorna inte fungerar i längden. Barnen bor kvar i cirka 20 år, sedan står deras rum tomma. Rum som kunde hyras ut och bebos av andra, om husen var annorlunda byggda från början. Mitt förslag är: Satsa på en handikappsvänlig vuxendel, med kök, sovrum och stort duschrum. En enhet som alltid behövs och som underlättar för äldre att bo kvar längre, nu när platser på äldreboenden blir allt färre och de äldre allt fler.

På gaveln av husen kan man göra en uthyrbar barnavdelning med egen ingång och pentry. Bra för barn och ungdomar så länge de bor hemma, men lika bra för framtida uthyrning.

Det är resursslöseri att ha tomma rum som värms upp utan att användas. Vi behöver tänka nytt, när det gäller våra stora familjevillor.