(rubrik saknas)

Alla människor behöver en trygg plats där hon kan vila, sova, förvara sina tillhörigheter och umgås med familj och vänner. För personer med psykiska funktionshinder är detta inte längre möjligt om man är uppvuxen i och vill bo kvar i Täby. Hyresrätterna blir allt färre och träningslägenheterna avvecklas.

Det byggs många nya lägenheter i Täby, fina och dyra lägenheter som kräver att man antingen har pengar på banken, har mycket generösa och rika föräldrar eller att man har ett välbetalt arbete som ger möjlighet till lånelöfte hos banken. För många vuxna med psykiska funktionshinder ser verkligheten helt annorlunda ut. Föräldrarna hjälper till så gott de kan med ekonomin men många har inte råd att köpa en bostadsrätt till sina vuxna barn.

Den med ett psykiskt funktionshinder har ofta svårare att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden och kommer ofta inte upp i en ersättning eller lön som ger möjlighet till att få ett lånelöfte från banken. För många är den ekonomiska situationen mycket ansträngd. Föräldrar hjälper ofta sina vuxna barn med ekonomin. Är det inte dags att alla Täbybor ska ges möjlighet att bo kvar i sin hemkommun där de vuxit upp och har sitt nätverk? Eller ska Täbybor som råkar ut för allvarliga psykiska problem tidigt i livet hänvisas bort från kommunen?

Det är hög tid att Täby kommun värnar om alla sina medborgare! Enligt de Nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är tillgång till en egen bostad en insats som visat sig hjälpa människor att må bättre och öka deras möjligheter att delta i samhället.

Cecilia de Lacerda psykolog i Täby