(rubrik saknas)

Svar till ”Fler små hyresrätter måste byggas i Täby” den 4 september:

Mats Nordström (FP) vet nog att det enda sättet att bygga små billiga hyresrätter i Täby är att kommunen behåller marken och bygger i egen regi, eller låter ett byggbolag bygga åt kommunen enligt en kravspecifikation och sedan behåller bostäderna i kommunal ägo och hyr ut dem. Kommunens största exportartikel är kommunens ungdomar och unga vuxna som alla måste flytta härifrån om de vill ha ett eget boende. Företag i Täby kan inte expandera för de kan inte erbjuda bostäder. Det är mycket dåligt för framtiden.

Ungdomsflykten hotar framtiden