(rubrik saknas)

… är lokaltrafiken. Nästan mera regel än undantag är att bussarna inte håller tiderna. Många uteblir.

Min fru som åker mycket buss får ofta vänta femton tjugo minuter extra i kylan.

Dåligt. Om det beror på bussarna, kosta på och köp svenska bussar.