(rubrik saknas)

Natten mellan den 29 och 30 oktober har någon ”roat” sig med att fult klottra på våra tre hus på Blackebergsbacken 1, 3 och 5.

Det gör mig både arg och ledsen att det finns ungdomar (förmodar att det är den åldern) med ett sådant destruktivt beteende, att förstöra och orsaka besvär och kostnad för boende i husen.

Jag förmodar att ungdomarna bor i närområdet och har föräldrar. Min fråga till er är hur det kommer sig ni låter era ungdomar på vardagar vara ute på nätterna och vet ni då vad de gör? Jag tror att som föräldrar bör man sätta en gräns, för det är ofta det ungdomar behöver. Om inte någon sätter ner foten finns det risk för att detta beteende med klottrande utvecklas till något än mer allvarligt!

Jag hoppas att dessa ungdomar, med hjälp av vuxna, kan hitta en mer meningsfull fritidssysselsättning!