(rubrik saknas)

Fartdårarnas mekka heter Bjurs­vägen Det finns två så kallade hinder som ska sänka farten på Bjursvägen, men det hjälper föga. Det finns de som kör i både 90 och 100 km/h trots att det är ett tät bebyggt område.

Det är en rak lång väg som därmed är väldigt inbjudande till fortkörning men det är också många som promenerar på den fina gångvägen med sina barn och hundar.

I detta område bor det även många rådjursfamiljer som tyvärr inte vet hur man gör för att få grön gubbe vid trafikljusen. De springer rakt ut och det krävs inte så hög hastighet för att döda ett och ännu lägre hastighet för att döda ett barn eller en hund.

Med lägre fart kan man i alla fall minska skadorna och man hinner bromsa i tid.

Varför kan inte kommunen sätta upp bättre farthinder ? Väntar ni på att ett barn ska bli påkört innan det sker?

Jäkligt Upprörd