(rubrik saknas)

Lärarna är Sveriges viktigaste yrkesgrupp. Forskningen visar att lärarnas kompetens och skicklighet är den viktigaste faktorn för att eleverna ska nå utbildningsmålen i skolan. Det ska vara möjligt för skickliga ­lärare att göra karriär i klassrummet.

Nu kommer regeringens satsning på karriärtjänster, som innebär ordentliga lönelyft på cirka 5 000 kronor mer i månaden för förstelärare och 10 000 kronor mer i månaden för lektorer. Frågan om att inrätta karriärtjänster har diskuterats i Danderyds kommun i flera år men ingenting konkret har hittills hänt. Folkpartiet tar nu initiativ till att inrätta sådana karriärtjänster så fort som möjligt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och lärarfacken har tecknat ett nytt avtal för lärare, som innebär ett löneutrymme om 4,2 procent för 2012. Vi är glada för att detta avtal nu är i hamn, men vi vill göra ännu mer.

Vi kommer inför 2013 att begära att kommunfullmäktige ska skjuta till 6 miljoner i en särskild pott för att höja skickliga lärares löner. Frågan om läraryrkets status och lön löses inte i en handvändning. Den toppstudent som funderar på att bli lärare ska veta att det är mödan värt och att insatsen kommer att belönas. Folkpartiet arbetar för en skola där skickliga lärare belönas och stannar kvar. Det är våra elever värda.