(rubrik saknas)

I nummer 7 av ”Järfälla visar vägen” (samhällsinformation från Järfälla kommun), presenteras svar från den webbenkät som används under samrådet om en ny Översiktsplan under rubriken ”Flera hundra har redan tyckt till om översiktsplanen”.

Kommunen har valt tre ”godtyckliga” inlägg, varav ett, enligt vår mening, är udda, utan att redovisa den allmänna tendensen bland inläggen. Det som står överst lyder: ”Bostäder vid vatten. I dag finns tre stora sjöar i kommunen men nästan ingen bebyggelse intill”. Det är ett märkligt val att lyfta fram just detta inlägg när de flesta svar från Järfällaborna värnar om grönområden och naturreservaten.

Varför? Bör inte en samhällsinformation som går ut till kommunens hushåll i första hand spegla vad medborgarna anser? Det publicerade svaret kan vara anonymt, insänt av någon som bor utanför kommunen eller som har intresse av att stränder bebyggs.

Får kommunen använda sin ställning till att på detta sätt påverka kommuninvånarna? Det är ett illa­varslande tecken i den pågående samrådsprocess som ska leda till en ny översiktsplan. Enligt samrådshandlingen är nästa steg i processen: ”Med utgångspunkt från de synpunkter som kommer in under samrådet ska kommunen bearbeta och sammanfoga framtidsbilderna till en målbild för Järfälla år 2030.”

Hur ser ni valda ombud i Järfälla kommunfullmäktige på det inträffade?

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Järfälla: Kennet Andersson (ordförande) , Allan Edblom, Ingrid Jansson, Ingemar Karlsson, Per Lundblad Karin Hanze och Paul Merkland