(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vårdtagarna vinner på nytt system”, den 30 oktober:

”Skattebetalare i Täby” menar att den tid hemtjänstpersonalen har till sitt förfogande tas från den som inte klagar. Efter många år i branschen vet jag att tiden prioriteras till dem som är i störst behov av den.

Men hemtjänst är mycket mer komplicerat än att bara ”dela tid” mellan omsorgstagare. Det kan handla om att ha en kontaktperson man trivs med, någon som kan tala ens hemspråk, eller att besöken sker på vissa tider (alla är inte lika morgonpigga på äldre dagar). Bland mycket annat.

När det nya tidsmätningssystemet införs tvingas hemtjänsterna göra om sina scheman för att minimera gångtiden. Det kommer att innebära att vissa som inte vill ha manlig personal får det vissa dagar, att andra som inte kan svenska får en kontaktperson som inte kan deras språk och att morgontrötta får besök tidigt på morgonen, till exempel.

Jag tror att de flesta hellre offrar fem minuters hjälp (gångtiden) om dagen för att ”rätt” person ska hjälpa denne eller för att få hjälp på ”rätt tid”. Hade kommunens ansvariga själva varit ute i verksamheterna skulle de ha begripit detta, för hemtjänst handlar om mer än ekonomi. Det handlar om människor som får vård och omsorg av människor. Gör man det svårare för människorna som bedriver vården blir det även svårare för dem som tar emot den, tro intet annat.

Undersköterskan