(rubrik saknas)

Kommentar till artikeln ”Skog skövlas för kraftledning” den 6 november:

I artikeln i Lokaltidningen Mitt i den 6 november överdriver Naturskyddsföreningen i Täby konsekvenserna av den nya kraftledningen öster om sjön Fjäturen vilket är tråkigt för samhällsdebatten.

För det första kommer den nya kraftledningsgatan att uppta en marginell del av Rösjökilen i ett område där få människor rör sig. Som Skarpängsbo springer jag själv gärna där men stöter mycket sällan på några andra.

För det andra har såväl kommunen som medborgarnas synpunkter beaktats i stor omfattning när beslut så småningom har fattats av regeringen.

Naturskyddsföreningen väljer dessutom att undanhålla de positiva effekter den nya ledningen medför då befintliga ledningar i Täby och Danderyd ska tas bort nära bostäder och naturområden.

Att lägga högspänningsledningar i mark i den omfattning Naturskyddsföreningen föreslår skulle innebära orimligt höga kostnader och risker för samhället.

Ingemar Stenbeck