(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vi behöver ta fram en cykelstrategi för Solna” den 27 november:

Faradj Koliev och Eva Eriksson från Socialdemokraterna skriver att de vill se en cykelstrategi för Solna. Det glädjer mig att Socialdemokraterna nu också vill strida för cykelfrågorna i Solna, men jag uppmanar dem också att ha något bättre koll på den politik Alliansen i Solna driver.

Kommunstyrelsen har nämligen redan fattat beslut om detta. Redan i september krävde vi i Centerpartiet här i Lokaltidningen Mitt i att kommunen skulle ta fram en cykelplan. Detta krav fick vi också igenom i kommunstyrelsen. Vi kommer att se över cykelvägar, säkerhet och framkomlighet och planen är att på sikt bidra till ökat cyklande i Solna.

Med bättre förutsättningar även för cyklister kommer vi att minska både Solnas trafikkaos och vår påverkan på den gemensamma stadsmiljön.

Det kan såklart vara svårt att hålla koll på alla beslut som fattas och jag uppmanar Socialdemokraterna i kommunstyrelsen att vidarebefordra de beslut vi fattat till sina medlemmar.

Solna stads webbsida är annars också en utmärkt källa för information kring de politiska besluten I Solna. Där kan alla nyfikna se vad vi i Alliansen gör för att fortsätta att utveckla Solna till en urban och hållbar stad.

Anna C Nilsson (C) kommunalråd