ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändare med rubriken ”Värna mer om barns rättigheter” den 27 november:

Bra att signaturen ”Agerade” reagerade mot att ett barn for illa på Andys lekland. Men jag vill lägga till att enligt socialtjänstlagen (14 kap. 1 §) bör var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd anmäla detta till dem. Du och jag och alla andra har alltså som privatpersoner alltid ett ansvar eftersom barnet själv inte kan anmäla. Socialtjänsten har sedan till uppgift att utreda barnets situation. Nacka har även socialjour helgtid som man kan ringa och rådgöra med.

Personalen på Andys lekland borde vara införstådd med lagen och även om sitt ansvar. Vad var och en i en liknande situation kan göra är även att försiktigt ta kontakt med föräldern som kränker ett barn. Det är förstås svårt att göra utan att den vuxne känner sig angripen. Risken är då att situationen för barnet förvärras eftersom den vuxne kan anse att det är barnets fel att den vuxne får stå där med skammen.

En kontakt skulle kanske kunna inledas med något uppmuntrande som ”vad duktigt ditt barn är”. Hur vet du att en domstol har dömt till umgänge i detta fall? Många barn lever tyvärr dagligen med föräldrar som kränker dem utan att någon anmäler det.

Vi har ett ansvar att anmäla om barn far illa