ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Den moderatledda majoriteten i Sollentuna vill nu släppa in ännu fler privata vårdbolag och dessutom ge vårdbolagen ännu förmånligare villkor. De har uppenbarligen inte lärt sig av de senaste årens vårdskandaler. För nu vill de införa ”Lagen om valfrihetssystem” (Lov) på särskilda boenden för äldre.

Lov handlar om att ge vårdföretagen bättre villkor, inte om att ge den enskilda äldre större möjlighet att påverka sin vardag. Med Lov ger man vårdföretagen mer makt över äldreomsorgen. Lov inom särskilt boende kommer också att försvåra för kommunen att ha kontroll över äldreomsorg. Några exempel på detta är:

w Antalet krav i avtalen bör minska för att förenkla för företagen.

w Nyproduktion av särskilda boenden ska ensidigt överlåtas till den privata marknaden.

w Om några år väntar platsbrist på äldreboendena, vilket blir svårt att åtgärda om man överlåtit nybyggnationen av boenden till privata bolag.

Införande av Lov leder till ökade kostnader. Detta framgår tydligt i beslutsunderlaget och stärks av erfarenheterna av införandet av Lov inom hemtjänsten. Lov leder alltså till lägre krav och större makt för vårdbolagen till en högre kostnad för skattebetalarna.

Socialdemokraterna anser att man i stället bör använda pengarna till att förbättra kvaliteten. För oss är de äldres möjlighet att påverka vardagen viktigare än att stora vårdföretag kommer och väljer äldre.

Vi tror inte heller att man höjer kvaliteten och kommer åt problemen inom våra särskilda boenden genom att införa Lov.

För oss är kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen av stor vikt. Områden som behöver förbättras är kontinuitet, självbestämmande och social samvaro samt aktiviteter. Här är i dag kvaliteten tveksam enligt den senaste kvalitetsbarometern.

ANNONS