(rubrik saknas)

Kommentar till insändaren ”Friends ingår i budgeten” den 27 november:

I Per Holmqvists insändare påstår han att jag har fel när jag säger att budgeten för kultur- och fritidsnämnden är skild från Friends arena. Men det är faktiskt att blanda äpplen och päron att jämföra dessa budgetposter. Staden investerar som delägare i arenabolaget, det är medel som tas från stadens kassakista. Kultur – och fritidsnämndens verksamhet är däremot konsumtion, pengar som tas från driftsbudgeten.

Det är riktigt att all verksamhet hänger samman. För min del är jag stolt över Friends arena. Samtidigt är jag trygg med att vi erbjuder en generös kultur- och fritidsverksamhet, trots justeringar i uppdraget.

Marianne Damström Gereben (FP), ordförande kultur-och fritidsnämnden