(rubrik saknas)

Svar på ”Essingeledens köer är ingen myt” den 20 november:

Jeppe Calom ger felaktigt sken av att jag skulle anse att köerna på Essingeleden är en myt och att lönsamheten för bostadsbyggande i allmänhet skulle minska med Förbifart Stockholm.

Historien börjar med en insändare där Calom beskriver ett påstått stort problem med tunga transporter mellan södra och norra Sverige genom Stockholm. Detta har jag bemött med data från Statens institut för kommunikationsanalys där det framgår att det rör sig om cirka 20 tunga fordon per dygn.

Calom blundar för huvudkritiken och vantolkar när jag skriver att motorvägen kommer göra bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen mindre lönsamma.

Bygget av monstermotorvägen långt från mer tätbebyggda områden kommer omöjliggöra nödvändiga kollektivtrafiksatsningar. Då kommer färre ha tillgång till bra kollektivtrafik och fler bli beroende av bilen vilket ökar utsläppen och trängseln på våra vägar.

Trängselskatt på Essingeleden, om än på lägre nivå än övriga innerstaden, samt ökade kollektivtrafiksatsningar med dessa nya intäkter och en ny användning av Förbifartens kostnad om cirka 30 miljarder vore ett bättre alternativ för att bekämpa trängseln.

Tänk på detta nästa gång du får ståplats i tunnelbanan.

Niklas Thidevall