(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Slussen är ett fartyg på drift mot undergången” den 27 november:

Det kommer att märkas när Slussen byggs om. Det är inget som vi på något sätt försöker dölja, utan tvärtom. Vi tror att det är viktigt att de som på olika sätt kommer att drabbas av bygget får bra information i god tid.

Därför har vi nu under november ordnat ett stort antal möten för närboende om buller under byggtiden, en fråga som vi vet oroar många. Tyvärr går det inte att skydda sig mot de stomljud som uppstår när man borrar i berg. Bergarbetena kommer att pågå i uppemot två år, men de allra värst utsatta lägenheterna får ljud över riktvärdena i cirka ett halvår – och för de allra flesta så handlar det om betydligt kortare tid än så.

För de ganska få som drabbas så hårt kommer vi att kunna erbjuda tillfälligt boende i lägenheter, i första hand på Söder. Och den som har ett behov av att komma undan ett tag under dagen kan få tillgång till vistelse i paviljong. På vår hemsida, www.stockholm.se/slussen kan du läsa mer om störningar under byggtiden och bläddra i den presentation som gjordes på boendemötena.