(rubrik saknas)

Hjorthagen var Stockholms första industriförort, läser jag i Johan Holms bok 100 skäl att älska Stockholm (Albert Bonniers Förlag), som berättar att Värtagasverket och Värtaverket stod för en stor del av bostadsbyggandet, bland annat barnrikehusen i tegel.

Boken skriver vidare att ”det röda Hjorthagen” under lång tid var ett politiskt begrepp som syftade både på arbetarna och på tegelhusen.

Enligt boken blev arkitekt Carl Bergstens skisser på Hjorthagens kyrka föremål för högljudda protester vid en arkitekttävling år 1904. Bergsten var envis och till slut fick han igenom sitt förslag till en basilika med en fasad i olika typer av rött handslaget tegel. 1909 invigdes kyrkan av ärkebiskop Ekman. Hjorthagens kyrka ses i dag som ett utmärkt exempel på jugendstilen och är en mycket ovanlig kyrkobyggnad från 1900-talets början.

Stellan Åberg