(rubrik saknas)

Jag tycker att det är konstigt att en del förespråkar tunnelbana som något universellt botemedel på alla investeringar som behöver göras för att kollektivtrafiken i Stockholms län ska matcha befolkningsökningen. Är det inte så att buss, lokalbanor, pendeltåg, spårvagn samt tunnelbana ska ses som ett sammanhållet system?