(rubrik saknas)

När det bestämdes att skolorna skulle införa ett nytt betygssystem undrade jag varför man ville byta ut ett betygssystem som har funkat utan problem i flera år. Jag kände mig ändå ganska lugn och tänkte att den tidigare fyrgradiga skalan med MVG, VG, G och IG skulle ersättas med A, B, C, D, E och F.

Men så fort höstterminen 2011 startade märkte jag och nästan alla ungdomar i Sverige, att det är stor skillnad mellan det gamla och nya systemet. Kraven höjdes rejält och det var omöjligt att nå det bästa betyget. Man måste uppfylla kriterierna för ett visst betyg i samtliga delmoment för att kunna få det aktuella betyget som slutbetyg. Alltså, du får inte ett A i slutbetyg om du inte har 10 A:n av 10 möjliga.

Det är omänskligt och fullständigt orimligt. Vad är syftet med att ha åstadkommit ett så krångligt betygssystem?

Jag anser att det bara är att plåga oss elever, som utsätts för en kraftig press. Det finns inget förskonande längre. Med minsta lilla snedsteg sjunker betyget.

Jag går nu andra året på gymnasiet och kan meddela att jag sedan höstterminen 2011 enbart har hört negativa kommentarer om det nya betygssystemet: ”Patetiskt.” ”För jävligt.” ”Lidelsefullt.” Jag har även sett flera elever som gett upp hoppet om att fortsätta plugga.

Det är orättvist att just vi, som fick börja med det nya betygssystemet, ska vara politikernas försökskaniner i detta ogenomtänkta experiment. Vi känner oss kränkta, utsatta och inte minst orättvist behandlade. Och de som lider är inte politikerna, utan vi elever, som är framtiden!