(rubrik saknas)

Varför vill Socialdemokraterna sänka skatten här i Sundbyberg när äldreomsorgen har varit ett hett ämne i massmedierna ett flertal gånger? Vore det inte bättre att satsa mer på äldreomsorgen? Det är trots allt de gamla som har byggt upp vår välfärd.

Satsa även på kommunens funktionshindrade barn och vuxna. Varför glöms de alltid bort i debatterna? Låt föräldrar själva välja skola som passar deras barn, precis som icke handikappade får göra. Samma sak borde gälla funktionshindrade. Det är trots allt föräldrarna som känner barnets behov bäst. I dag flyttar man till andra kommuner med större valfrihet.

Som vuxen funktionshindrad placeras man oftast på kommunens dagliga verksamheter och där blir man fast, oavsett om man trivs eller inte. Vissa så kallade dagliga verksamheter är ren förvaring, där personalen mest sitter och löser korsord! Ingen stimulas eller aktivitet, mer än en promenad eller ”utflykt” till samma ställe, år ut och in. Man får finna sig i att stanna kvar.

Sundbyberg är en känd kommun bland handikappföräldrar och anhöriga och det är inte för sin goda vilja. Många har flyttat, då de inte får gehör för sina behov och önskningar. Man hittar alltid ursäkter, med antydning att det finns några pengar.

Så låt skatten vara som den är och satsa mer mer på de redan svagaste i Sundbyberg och även på elever som behöver extraresurser i skolan. Vi har redan elever som går ut nian utan godkända betyg. Så även i gymnasiet där slutbetyget är under all kritik. Som det är nu ska Sundbybergs grund- och gymnasieskola dra åt svångremmen.

Det finns partier i Sundbyberg som har överklagat beslutet angående åtstramningen. Ärendet finns hos kammarrätten.

För Sundbyberg, som är en fin stad,kan bli en lysande kommun för alla och föregå som ett föredöme. Det vill säga om de styrande vill.

Behåll skatten som den är och satsa där det behövs.

Oroliga föräldrar och anhöriga