(rubrik saknas)

De senaste åren har det påbörjats allt fler vägarbeten i vår stad och de tar upp alltmer plats för vanlig trafik. Jag köper absolut att våra vägar behöver underhåll men är det verkligen okej att avspärrningarna runt dessa arbeten blir alltmer omfattande enbart för att vägarbetarna ska kunna parkera sina bilar där också?

Just nu pågår under min resa till arbetet vid Sabbatsberg flera arbeten, dels på Hornsgatan och dels på Munkbron och på bägge platser är det avspärrat. Inte bara för grävt hål och grävmaskin utan också för 4–5 vanliga bilar.

Jag kan inte ta min bil till Sabbatsberg, ställa upp ett staket mitt på Dalagatan och parkera innanför utan måste leta parkeringsplats och betala 15 kronor i timmen. Varför gäller inte detta vägarbetare? Det gäller vanliga byggen också där det står bilar överallt utan att någon parkeringsvakt visar ett intresse, men när jag missar en städdag så får jag snällt betala 650 kronor i böter trots att jag står parkerad helt korrekt utan att orsaka köer eller trängsel.

Är detta helt okej verkligen? På det sätt det påverkar trafiken i vår innerstad med långa köer och trängsel? Det har gått så långt att även Skånegläntan nu inhägnats och plats tagits från barnens lekpark för att 3–4 byggarbetarbilar ska kunna parkeras i parken bredvid byggbaracken.

Hur kan gatukontoret, parkeringsbolag och parkeringsvakter bara gå med på detta utan att agera kraftigt?

Hur kan underentreprenörer tillåtas spärra av vägar och parker på eget bevåg för att underlätta sin egen parkeringssituation utan att en myndighet agerar då detta orsakar trängsel, långa köer med förhöjda utsläpp och förseningar?

Man kan lägga ner stora pengar för att informera och skylta om och förbjuda dubbdäck på en gata medan det råder fullständig anarki gällande vägarbeten och privata parkeringar på våra gator och torg.

Vem är ansvarig för detta och hur kan man få till ett slut på detta så att våra vägar återigen är framkomliga trots underhåll och arbeten med gas och elnät?