(rubrik saknas)

Den ökande konsumtionen av kött är ett stort miljöproblem. Köttindustrin står för mer växthusgasutsläpp än all vägbunden transport sammanlagt. Ett kilo nötkött bidrar med lika mycket koldioxidutsläpp som om en genomsnittlig bensinbil kör 20–25 mil (Ogino).

Redan 2010 rapporterade FN:s miljöorgan att den rika världen omgående och drastiskt borde minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter för att undvika de värsta följderna av den globala uppvärmningen. Miljöpartiet i Täby lade 2011 ett förslag om att Täby kommun ska utreda förutsättningarna för att kunna införa en köttfri dag varje vecka i den offentliga verksamheten. På så vis vill vi uppmuntra till mer information och ökad konsumtion av vegetarisk mat – och mindre konsumtion av kött – för miljöns och människors skull.

Den 1 oktober 2012 röstade majoriteten i Täby kommunfullmäktige ned förslaget. Alliansföreträdarna blundar för det ansvar som åligger oss politiker. Varje person, men särskilt företrädare i politiska församlingar, måste ta miljöhoten på allvar och se på vilket sätt vi kan agera för att minska vår klimatpåverkan.

10 000 barn under fem år dör varje dag av undernäring och brist på rent vatten (UNICEF). Vi föder upp djur med mat som skulle kunna mätta alla människor på vår jord, för att vi sedan ska äta upp dessa djur. Det är inte bara orättvist och omoraliskt utan bidrar samtidigt till att vi förändrar klimatet – med flera översvämningar, orkaner och högre temperaturer som följd.

Miljöpartiet tar ansvar. Vi fortsätter att föreslå förändringar så att kommunen kan underlätta för medborgarna att bidra till att minska klimatpåverkan och medverka till en mer rättvis värld.

Malin Karlsson (MP) oppositionsråd Elisabeth Johansson (MP)

ledamot kommunfullmäktige, Marie Stegard Lind (MP)

ledamot kommunfullmäktige, Jonas Paulsson (MP) ledamot kommunfullmäktige