106 flyktingar stjälper inte Täbys ekonomi

Svar på insändaren ”SD i Täby tar ansvar” den 24 februari:

Monica Tedestam Berglöw (SD) skriver i ett inlägg att antalet ”nyanlända invandrare”, det vill säga flyktingar och skyddsbehövande, till Täby ska öka med 300 procent under 2015.

Det handlar om en ökning från 30 till 106 personer, vilket blir cirka 1,5 promille av befolkningen. Hon menar att detta inte ”står i proportion till samhällsresurserna”. Det vore onekligen intressant med ett svar på frågan om hur 106 personer riskerar att stjälpa Täbys ekonomi över ända.

Hon oroar sig också över att flyktingmottagandet riskerar att bli ”bristfälligt och inhumant”. Med tanke på att alternativet för flyktingar ofta är krig och förföljelse klingar orden märkliga, ungefär som att neka en hjärtsjuk person hjälp med motiveringen att det saknas plåster.

Om Insändarskribenten i stället för att kräva en tidsödande votering i kommunfullmäktige häromveckan hade ägnat kvällen åt att lyfta blicken bortom Sveriges gränser hade hon kanske kommit på andra tankar.

Inlägget med en uppmaning till övriga politiker att ge besked till ”kommuninvånare i Täby som har frågor kring detta”. Eftersom bara 3,4 procent röstade på SD i valet 2014 bör hon akta sig för att göra sig till tolk för Täbyborna.

Christina Almé