(rubrik saknas)

I den trånga stenstaden med minst parkyta i hela Stockholm är det viktigt att varje kvadratmeter prioriteras och utnyttjas på bästa sätt. Därför ser Muf Norrmalm positivt på att en enig stadsdelsnämnd antagit ett medborgarförslag om fler utegym i Vasastan. Gym i våra parker uppmanar till spontan träning och rekreation, vilket förbättrar hälsan för våra medborgare och är ett trevligt inslag i vår stadsbyggnad. Det är bra för demokratin att stadsdelsnämnden tar medborgarförslag seriöst och det är roligt att ett förlag nu blir verklighet. Förhoppningsvis står gymmet klart i Vanadislunden redan till våren och det är vi glada för!

Mikael Lind

ordförande för Muf på Norrmalm