(rubrik saknas)

Lidingös befolkning verkar ha tappat alla medmänskliga och moraliska begrepp när ”man” lånar ljus och gravdekorationer för att ”hedra” sina egna gravar.

Det visar på stor likgiltighet för anhörigas känslor. I länder som förlorat eller förlorar anhöriga i krig vore detta otänkbart.