(rubrik saknas)

Angående artikeln ”P-avgift dygnet runt på storgator” den 20 november:

Vi behöver inte mer trafik på Hornsgatan som Trafikkontoret verkar tycka, utan mindre. Av reportaget framgår att man vill ha tillfälliga parkeringar för att göra det lättare att kunna parkera (korta stunder) vid attraktiva butiker och kaféer. Det ökar trafikflödet.

Att det ska bli lättare att hitta en boendeparkeringsplats förstår jag inte om man inte ökar antalet platser för boendeparkering.