(rubrik saknas)

Under min långa promenader i villakvarteren på Lidingö har jag ofta lagt märke till de många jättestora villorna på 200–300 kvadratmeter som bebos av kanske bara ett pensionärspar. Tänk så mycket bättre de kunde utnyttjas!

Kunde inte kommunen snabbt ordna äldreboenden åt dessa och därmed bereda plats åt asylsökande eller ensamkommande flyktingbarn som har det tufft?