(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Slussen är ett fartyg på drift mot undergången” den 27 november:

När Socialdemokraterna och Miljöpartiet har vunnit valet ska den nya ledningen inte tveka att riva nya Slussenplanen, även om det kostar en miljard. Stockholm har minst tio miljarder att vinna på det. Inte bara pengar, utan miljön för tusentals människor. Det gäller att inte glömma det när det är dags att rösta. Just nu är opinionen på den rödgöna sidan och många skulle se rött i Slussen hur blå de annas skulle vara.

Det är viktigt att satsa på rätt politik i Slussenplanen. Din röst kan rädda Stockholmsfartyget på drift mot undergången!