(rubrik saknas)

Jag tycker att det är för billigt att ha barn i förskolan! Jag skulle vilja att maxtaxan ökas rejält. 1 260 kronor är för lite. De som har råd, såsom vårt hushåll, ska betala mer. Varför då? För att Stockholms stad borde gå i framkant vad gäller att ta hänsyn till miljöpåverkan i sina upphandlingar.

Det tillsammans med att våra barn ska få bästa tänkbara mat serverad. Livsmedel ska i möjligaste mån vara ekologiska och närproducerade, inga varor ska gå i kylboxar från fjärran länder där vi inte har någon kontroll på produktionsprocesserna.

Priset ska inte vara den avgörande faktorn! Höj priserna för den stora andelen kommuninvånare som har råd och redovisa tydligt att det går till bättre mat för våra barn.

Med en smart avgiftsmodell skulle knappast någon protestera. Jag hävdar att en väldigt stor andel av kommunens invånare har råd att betala betydligt mer. Vi har råd att åka till Thailand över nyår men inte att ge våra barn bästa tänkbara mat som är hållbart producerad!

Tänk om alla livsmedel som Stockholms stad upphandlar tar maximal hänsyn till miljö och barnens hälsa och vi får med oss alla andra kommuner på tåget? Det är stora organisationer såsom Stockholms stad som kan göra verklig skillnad i arbetet mot ett hållbart samhälle.