(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Berätta för oss hur vi förbättrar Gullmarsplan” den 23 oktober:

Denna artikel hänvisar till oss som bor vid Gullmarsplan och våra grannar. Vi känner oss totalt övergivna av alla myndigheter, det vill säga de myndigheter som representeras av Eva Solberg (M) i insändaren. Denna artikel förolämpar oss boende vid Gullmarsplan.

Gullmarsplan, vår stadsdel, har blivit ett osäkert område, smutsigt och kriminellt. Detta orsakar störningar på vår välfärd och hos barn och familjer i området. Vi har lämnat klagomål sedan början av 2006. Smutsigt, problem med trafik och brist på ordning orsakar problem för hälsa och säkerhet.

Barn kan inte längre leka på torget på grund av antalet alkoholister och narkomaner som befinner sig där. Os och lukter från snabbmatsrestauranger som förhindrar boende att öppna sina fönster och balkonger. Torget är inte anpassat för att dumpa avfall på, ha avlopp eller att företag använder det som lagerplats.

Denna situation förvärras varje dag. Vi kräver att de behöriga myndigheterna ställs ansvariga och vi vill bli representerade av seriösa politiker som tar dessa frågor på allvar. De politiker som styr här i Årsta i dag saknar dessa egenskaper. Inkompetens, oseriositet och ointresse styr i dag.

Eva Solbergs insändare är ett hån mot oss boende. Hon har har suttit vid makten sedan 2006 och inte gjort någonting! Hon har inte saknat synpunkter om hur det här området behöver förbättras under alla dessa år! Att börja lyssna och förnya nu efter först sex år vid makten smakar illa.

Byt ut de styrande i stället till seriösa lokalpolitiker som gör något. Rädda Gullmarsplan och gör det i dag!