(rubrik saknas)

Svar till ”Hellre mc än lösa hundar i skogen” den 13 november: Vi kan väl samsas om ytorna i Skrubba? Det finns en tydlig stig från stenkrossens infart. Skogen mellan den och motorvägen skulle väl passa för mc-åkarna? Där vill ju ändå inte hundägarna gå, det är för nära vägen. Bullret finns ju redan där från både bilarna och stenkrossen. Resterande skog blir då promenadyta. Var ska annars de stackars mc-åkarna vara? Alla unga har ju inte möjlighet att ta sig till Högsta.